Pi strate e tiempi antici
Di Staff (del 18/06/2007 @ 15:54:27, in Tradizioni, letto 2283 volte)

piccinnu scuscitatu
cu lli manòdde 'mpasta
la creta a fà mammucci

nnu canarinu è mmuèrtu.friddu e tisu
l'ha cchjatu int'alla càggia stamatina
ninodda, e carezzannulu l'ha misu
a dòrmre int'a nna crasta ti cetrina.

giuvini alla scazata,
ballannu alla friscura,
stumpèsciunu la creta.

povero zzuccatore, zzòcca, zzòcca!
sott'allu sole, cu lla faccia rossa.
ce ràntulu ca t'esse ti la vocca!
tu scavi a nnui nna casa e a tte nna fòssa.

 

 

sapiti ca Gesù
ccuminzò la Passioni
all'uertu ti Gethsemani?

sapiti ca Gethsemani
(comu l'ebbrei lu chiamunu)
vo ddicere trappitu?

e all'uertu t'lu trappitu,
comu nn'alia, Gesù
scrafagna lu tilore.

alliegri, li vagnuni
stennunu l'uva a manta,
sobbra lu paramientu

è tanta friddu, mamma, sotto terra!
è tanta scuru, frate, sotto terra!
e nui ca simu vìi facimu uèrra,
pi mannà òtri fili sotto terra.

io era piccinnuddu,
e, int'alla nòtte,
sintèa sunà luntanu:
sunava lu tirlòggiu
anticu ti la chjazza...
com'era tòce!

lu rricuèrdu luntanu
d'amore e ti dilore
no mmòre mai.

ogni lòggia, ogni barcone
scètta ncuèddu a santu Giru
fiuri e binidiziuni.

quanta fòdda ti cristiani,
tutti attienti e citti citti!
no ssi perde nna bbattuta

"addio, suènni t'lu passatu!
suènni bbèddi..." chjance triste
la curnetta ppassiunata.

ce silenziu pi lla chiazza!
ce mmaròre! Margherita
mò ste mmòre...Li cristiani
stonu tutti citti citti,
su lla gola nnuticata
e nna lacrima int'all'uecchj.

all'aria sènza vièntu
bbaiava ti luntanu
nnu cane lamintusu;

ma, quanna pò gghjuvèa,
sintèa lu còri amaru:
e nno sapèa pircè.

ce ccanta lu cardillu,
ca s'apra e rite
la vocca ti nna seta?

ònu spruiatu.Mmiènzu
all'avri, mmatassate
li sciàrcini ti stròme,
ruscennu pi lla prèola,
sùcunu vespe e lapi
mèle ti crappe t'oro;

int'alla nòtte còta
giallu camina
lu fuècu t'la ristoccia;

è menzatia.Fòri,
ssituti alli treppièdi,
mànciunu fai e fògghje;

ce bbèddu soli ncièlu!
la villanedda canta:
rispònne la cicala.

pòrtunu ncapu
minzane t'acqua; e ritunu,
ritunu li vagnèdde.

scurèsce. Sòrma ddacqua
li craste. La salutano
li fiuri:"Bòna sera!"

casa piccepiccènna,
sè granne e tòce,
pircè sè casa mea.

MICHELE IGNAZIO D'AMURI


Gir: 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, dalla Citta' di Grottaglie